Tepelná čerpadla

Tagy:  čerpadla, tepelná čerpadla, čerpadla země, vzduch

Sponzorované odkazy:

Tepelná čerpadla

Neustálé zdražování plynu a elektrické energie vede domácnosti k zamyšlení nejen čím, ale především jak ekonomicky i ekologicky topit. Řešením mohou být tepelná čerpadla, která jsou řazena mezi technologie využívající obnovitelné zdroje.

Tepelná čerpadla získávají teplo potřebné pro vytápění naší domácnosti ze vzduchu, země a podzemní nebo povrchové vody.
Tento přístroj dokáže odnímat teplo z okolního prostředí a převádět ho na vyšší teplotní hladinu. Laicky řečeno se jedná o zařízení, které čerpá teplo z jednoho prostoru do druhého.

Princi fungování tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo funguje na principu, který zdarma odebírá nevyužitelné teplo z přírodního prostředí a pomocí elektrické energie ho přeměňuje na teplo. Hnacím prvkem chladícího zařízení je elektromotor poháněný kompresorem. V prvním kroku se odvádí teplo z chladnějšího prostředí, kterým může být vzduch, voda nebo země a za pomoci elektrické energie je teplo vháněno do kondenzátoru, který ho dopraví do teplejšího prostředí, např. do topné vody, čímž se ohřívá.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla dělíme podle místa odběru tepla potřebného zdroje

• země

• vzduch

• povrchové nebo spodní vody

U čerpadel typu země jsou nákladnější zemní práce při instalaci plošných či hloubkových vrtů – kolektorů. Tento druh čerpadel patří k nejpoužívanějším typům, u kterých jsou však zapotřebí hlubinné vrty do hloubky 100 m, které zvyšují cenu čerpadla.

Nejčastěji využívanými čerpadly jsou ty, které odebírají teplo ze země nebo vzduchu. Vzduchová čerpadla vyžadují vyšší provozní náklady než čerpadla, která odebírají potřebný zdroj ze země. Vzduchové čerpadlo je nutné kombinovat s dalším zdrojem tepla, a to z důvodu proměnlivosti počasí v závislosti na ročním období.

Při využití zdroje z vody je zapotřebí dvou studen, z nichž jedna bude sloužit na čerpání tepla a druhá na odvádění ochlazené vody.

Finanční úspora

Instalace tepelných čerpadel přináší úspory dlouhodobého charakteru, které však jsou kompenzovány vysokými prvotními náklady na pořízení přístroje. Návratnost vložených finančních prostředků se odhaduje zhruba za 8 – 9 let, přičemž záleží na kvalitě přístroje a jeho montáži. Mezi důležité faktory, které jsou brány v úvahu při zkoumání návratnosti peněz je celková spotřeba tepla domácnosti a vývoj cen energií na světových trzích. Tepelná čerpadla zajišťují ekonomické vytápění domu, díky čemuž ušetříme až 80 % nákladů za energii.

Přídavné zdroje

K nejčastěji využívaným přídavným zdrojům tepla patří elektrokotel, který slouží k dotápění domácnosti v období s extrémně nízkými venkovními teplotami nebo jako záloha pro případ možného výpadku.

Výhody versus nevýhody tepelných čerpadel

Nevýhodou tepelných čerpadel, je oproti ostatním tepelným přístrojům, časová i technická náročnost stavby a montáže. Další nevýhodou může být hluk, který vydávají ventilátory čerpadla při odebírání tepla ze vzduchu.

Mezi výhody patří:

• ekologická výhřevnost

• dodávka energie zdarma

• možnost využít v letních měsících jako klimatizaci

• plně atematické vytápění

• ekonomická stránka

Správný výběr

Nejdůležitějším bodem před samotnou koupí je zjištění si dostatečných informací a referencí o firmě, která bude tepelné čerpadlo dodávat. K nejvěrohodnějším společnostem patří takové, které mají dlouhodobé zkušenosti na českém trhu a poskytují doplňkové služby a servis. Důležité je znát parametry prostoru, který chceme vytápět, mezi něž patří

• typ domu

• rozměry domu

• možné ztráty – úniky tepla

Článek Tepelná čerpadla byl publikován 21. ledna 2009 v 17.00 v rubrice Doplňky. Autorem článku je Ing. Šárka Jalčová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...